Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Tajný jazyk hornooravských predavačov plátna ako prejav ich skupinovej odlišnosti

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Anton Habovštiak
Detaily:
Rok, strany: 1990, 103 - 110
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Habovštiak, A. 1990. Tajný jazyk hornooravských predavačov plátna ako prejav ich skupinovej odlišnosti. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 103-110. 1339-9357.

APA:
Habovštiak, A. (1990). Tajný jazyk hornooravských predavačov plátna ako prejav ich skupinovej odlišnosti. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 103-110. 1339-9357.