Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Spoločenské kontakty starých ľudí v súčasnosti: (Na príklade obcí Pača a Ochtiná.)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Andrea Onderčaninová
Detaily:
Rok, strany: 1990, 45 - 50
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Onderčaninová, A. 1990. Spoločenské kontakty starých ľudí v súčasnosti: (Na príklade obcí Pača a Ochtiná.). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 45-50. 1339-9357.

APA:
Onderčaninová, A. (1990). Spoločenské kontakty starých ľudí v súčasnosti: (Na príklade obcí Pača a Ochtiná.). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 45-50. 1339-9357.