Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

O etnografickom výskume spoločenských skupín

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Božena Filová
Detaily:
Rok, strany: 1990, 8 - 12
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Filová, B. 1990. O etnografickom výskume spoločenských skupín. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 8-12. 1339-9357.

APA:
Filová, B. (1990). O etnografickom výskume spoločenských skupín. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 8-12. 1339-9357.