Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

SOŇA ŠVECOVÁ: Lazy v 19. a 20. storočí: Vývoj roľníckych chotárnych sídiel v oblasti Krupinskej planiny

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no. 2-3
Ján Botík
Detaily:
Rok, strany: 1987, 513 - 515
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Botík, J. 1987. SOŇA ŠVECOVÁ: Lazy v 19. a 20. storočí: Vývoj roľníckych chotárnych sídiel v oblasti Krupinskej planiny. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no.2-3, pp. 513-515. 1339-9357.

APA:
Botík, J. (1987). SOŇA ŠVECOVÁ: Lazy v 19. a 20. storočí: Vývoj roľníckych chotárnych sídiel v oblasti Krupinskej planiny. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 35(2-3), 513-515. 1339-9357.