Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Venkovské město: Svazek 1. Sestavili a redakčně připravili Václav Frolec – Věra Šepláková

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no. 2-3
Juraj Podoba
Detaily:
Rok, strany: 1987, 512 - 513
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Podoba, J. 1987. Venkovské město: Svazek 1. Sestavili a redakčně připravili Václav Frolec – Věra Šepláková. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no.2-3, pp. 512-513. 1339-9357.

APA:
Podoba, J. (1987). Venkovské město: Svazek 1. Sestavili a redakčně připravili Václav Frolec – Věra Šepláková. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 35(2-3), 512-513. 1339-9357.