Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Za Branimirom Bratanićom: (16. V. 1910 – 12. V. 1986)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no. 2-3
Ján Podolák
Detaily:
Rok, strany: 1987, 499 - 501
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Podolák, J. 1987. Za Branimirom Bratanićom: (16. V. 1910 – 12. V. 1986). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no.2-3, pp. 499-501. 1339-9357.

APA:
Podolák, J. (1987). Za Branimirom Bratanićom: (16. V. 1910 – 12. V. 1986). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 35(2-3), 499-501. 1339-9357.