Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Kontaktové zóny slovenského obyvateľstva v Maďarsku s mestským prostredím na prelome 19.–20. storočia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no. 2-3
Anna Divičanová
Detaily:
Rok, strany: 1987, 443 - 456
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Divičanová, A. 1987. Kontaktové zóny slovenského obyvateľstva v Maďarsku s mestským prostredím na prelome 19.–20. storočia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no.2-3, pp. 443-456. 1339-9357.

APA:
Divičanová, A. (1987). Kontaktové zóny slovenského obyvateľstva v Maďarsku s mestským prostredím na prelome 19.–20. storočia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 35(2-3), 443-456. 1339-9357.