Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Štruktúra bratislavskej rodiny v prvej polovici 20. storočia a jej vývinové tendencie

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no. 2-3
Peter Salner Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 1987, 320 - 330
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Salner, P. 1987. Štruktúra bratislavskej rodiny v prvej polovici 20. storočia a jej vývinové tendencie. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no.2-3, pp. 320-330. 1339-9357.

APA:
Salner, P. (1987). Štruktúra bratislavskej rodiny v prvej polovici 20. storočia a jej vývinové tendencie. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 35(2-3), 320-330. 1339-9357.