Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Úvod

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no. 2-3
Red. Redakcia
Detaily:
Rok, strany: 1987, 2 - 3
Jazyk: slo
Typ článku: Editoriál
Ako citovať:
ISO 690:
Redakcia, R. 1987. Úvod. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no.2-3, pp. 2-3. 1339-9357.

APA:
Redakcia, R. (1987). Úvod. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 35(2-3), 2-3. 1339-9357.