Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

ELLI A. BREGADZE: Očerki po agroetnografii Gruzii

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no. 3
Ján Podolák
Detaily:
Rok, strany: 1984, 547 - 549
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Podolák, J. 1984. ELLI A. BREGADZE: Očerki po agroetnografii Gruzii. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no.3, pp. 547-549. 1339-9357.

APA:
Podolák, J. (1984). ELLI A. BREGADZE: Očerki po agroetnografii Gruzii. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 32(3), 547-549. 1339-9357.