Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

SOŇA MAŤUGOVÁ: Kubínske jarmoky

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no. 3
Ľubica Falťanová
Detaily:
Rok, strany: 1984, 541 - 542
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Falťanová, Ľ. 1984. SOŇA MAŤUGOVÁ: Kubínske jarmoky. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no.3, pp. 541-542. 1339-9357.

APA:
Falťanová, Ľ. (1984). SOŇA MAŤUGOVÁ: Kubínske jarmoky. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 32(3), 541-542. 1339-9357.