Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Jablko z nartskej záhrady: Nartské báje z kaukazských vrcholov a dolín

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no. 3
Xénia Celnarová
Detaily:
Rok, strany: 1984, 540 - 541
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Celnarová, X. 1984. Jablko z nartskej záhrady: Nartské báje z kaukazských vrcholov a dolín. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no.3, pp. 540-541. 1339-9357.

APA:
Celnarová, X. (1984). Jablko z nartskej záhrady: Nartské báje z kaukazských vrcholov a dolín. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 32(3), 540-541. 1339-9357.