Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Medzinárodná konferencia MKKKB v Prijepolje

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no. 3
Ján Botík
Detaily:
Rok, strany: 1984, 531 - 533
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Botík, J. 1984. Medzinárodná konferencia MKKKB v Prijepolje. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no.3, pp. 531-533. 1339-9357.

APA:
Botík, J. (1984). Medzinárodná konferencia MKKKB v Prijepolje. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 32(3), 531-533. 1339-9357.