Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Úvod

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no. 3
Václav Frolec
Detaily:
Rok, strany: 1984, 369 - 370
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie Socialistická dedina - miesto a význam tradícií v spôsobe života a kultúre pracujúcich
Ako citovať:
ISO 690:
Frolec, V. 1984. Úvod. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no.3, pp. 369-370. 1339-9357.

APA:
Frolec, V. (1984). Úvod. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 32(3), 369-370. 1339-9357.