Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Životné jubileum PhDr. Estery Plickovej, CSc: (2. 7. 1928)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 26, no. 2
Jarmila Pátková
Detaily:
Rok, strany: 1978, 357 - 360
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Pátková, J. 1978. Životné jubileum PhDr. Estery Plickovej, CSc: (2. 7. 1928). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 26, no.2, pp. 357-360. 1339-9357.

APA:
Pátková, J. (1978). Životné jubileum PhDr. Estery Plickovej, CSc: (2. 7. 1928). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 26(2), 357-360. 1339-9357.