Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Výberová bibliografia prác Dr. Viery Gašparíkovej, CSc

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 26, no. 2
Milada Kubová
Detaily:
Rok, strany: 1978, 356 - 357
Jazyk: slo
Typ článku: Bibliografie
Ako citovať:
ISO 690:
Kubová, M. 1978. Výberová bibliografia prác Dr. Viery Gašparíkovej, CSc. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 26, no.2, pp. 356-357. 1339-9357.

APA:
Kubová, M. (1978). Výberová bibliografia prác Dr. Viery Gašparíkovej, CSc. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 26(2), 356-357. 1339-9357.