Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zmeny sídelných typov, centier a dominánt dedín na Slovensku v posledných desaťročiach

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no. 4
Soňa Kovačevičová
Detaily:
Rok, strany: 1966, 620 - 649
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Kovačevičová, S. 1966. Zmeny sídelných typov, centier a dominánt dedín na Slovensku v posledných desaťročiach. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no.4, pp. 620-649. 1339-9357.

APA:
Kovačevičová, S. (1966). Zmeny sídelných typov, centier a dominánt dedín na Slovensku v posledných desaťročiach. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 14(4), 620-649. 1339-9357.