Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Adaptácia robotníkov v priemysle pochádzajúcich z poľnohospodárského prostredia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no. 4
Anna Kostková
Detaily:
Rok, strany: 1966, 616 - 619
Jazyk: slo
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kostková, A. 1966. Adaptácia robotníkov v priemysle pochádzajúcich z poľnohospodárského prostredia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no.4, pp. 616-619. 1339-9357.

APA:
Kostková, A. (1966). Adaptácia robotníkov v priemysle pochádzajúcich z poľnohospodárského prostredia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 14(4), 616-619. 1339-9357.