Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Filozoficko-metodologický seminár o vplyve industralizácie na súčasnú ľudovú kultúru

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no. 4
Božena Filová
Detaily:
Rok, strany: 1966, 506 - 510
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Filová, B. 1966. Filozoficko-metodologický seminár o vplyve industralizácie na súčasnú ľudovú kultúru. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no.4, pp. 506-510. 1339-9357.

APA:
Filová, B. (1966). Filozoficko-metodologický seminár o vplyve industralizácie na súčasnú ľudovú kultúru. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 14(4), 506-510. 1339-9357.