Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Tesárske znaky na zvoniciach v Čeríne a Starej Haliči

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 22, no. 1
Gejza Balaša
Detaily:
Rok, strany: 1974, 105 - 107
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály
Ako citovať:
ISO 690:
Balaša, G. 1974. Tesárske znaky na zvoniciach v Čeríne a Starej Haliči. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 22, no.1, pp. 105-107. 1339-9357.

APA:
Balaša, G. (1974). Tesárske znaky na zvoniciach v Čeríne a Starej Haliči. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 22(1), 105-107. 1339-9357.