Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Arts et Traditions Populaires: Ročníky 16 (1968), 17 (1969), 18 (1970)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no. 2
Viera Nosáľová
Detaily:
Rok, strany: 1973, 283 - 284
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Nosáľová, V. 1973. Arts et Traditions Populaires: Ročníky 16 (1968), 17 (1969), 18 (1970). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no.2, pp. 283-284. 1339-9357.

APA:
Nosáľová, V. (1973). Arts et Traditions Populaires: Ročníky 16 (1968), 17 (1969), 18 (1970). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 21(2), 283-284. 1339-9357.