Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

BARNABÁS SZALONTAI: Kerámika a nyírbátori paraszti háztartásban

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no. 2
Michal Markuš
Detaily:
Rok, strany: 1973, 273 - 274
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Markuš, M. 1973. BARNABÁS SZALONTAI: Kerámika a nyírbátori paraszti háztartásban. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no.2, pp. 273-274. 1339-9357.

APA:
Markuš, M. (1973). BARNABÁS SZALONTAI: Kerámika a nyírbátori paraszti háztartásban. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 21(2), 273-274. 1339-9357.