Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Študentská vedecká súťaž

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no. 2
Viera Šebestová
Detaily:
Rok, strany: 1973, 270 - 270
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Šebestová, V. 1973. Študentská vedecká súťaž. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no.2, pp. 270-270. 1339-9357.

APA:
Šebestová, V. (1973). Študentská vedecká súťaž. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 21(2), 270-270. 1339-9357.