Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Nové stanovy Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no. 2
Adam Pranda
Detaily:
Rok, strany: 1973, 265 - 267
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Pranda, A. 1973. Nové stanovy Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no.2, pp. 265-267. 1339-9357.

APA:
Pranda, A. (1973). Nové stanovy Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 21(2), 265-267. 1339-9357.