Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Premeny ľudových tradícií v ČSSR

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no. 2
Adam Pranda
Detaily:
Rok, strany: 1973, 261 - 265
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Pranda, A. 1973. Premeny ľudových tradícií v ČSSR. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no.2, pp. 261-265. 1339-9357.

APA:
Pranda, A. (1973). Premeny ľudových tradícií v ČSSR. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 21(2), 261-265. 1339-9357.