Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Historická metrológia a národopisný výskum

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no. 2
Štefan Kazimír
Detaily:
Rok, strany: 1973, 227 - 236
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály
Ako citovať:
ISO 690:
Kazimír, Š. 1973. Historická metrológia a národopisný výskum. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 21, no.2, pp. 227-236. 1339-9357.

APA:
Kazimír, Š. (1973). Historická metrológia a národopisný výskum. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 21(2), 227-236. 1339-9357.