Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zborník Slovenského národného múzea: Ročník 65, 1971

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 20, no. 3
Ján Mjartan
Detaily:
Rok, strany: 1972, 526 - 527
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Mjartan, J. 1972. Zborník Slovenského národného múzea: Ročník 65, 1971. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 20, no.3, pp. 526-527. 1339-9357.

APA:
Mjartan, J. (1972). Zborník Slovenského národného múzea: Ročník 65, 1971. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 20(3), 526-527. 1339-9357.