Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

SINKOVICSNÉ J. K.: Rákoskeresztúr

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 7, no. 1
Michal Markuš
Detaily:
Rok, strany: 1959, 169 - 170
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Markuš, M. 1959. SINKOVICSNÉ J. K.: Rákoskeresztúr. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 7, no.1, pp. 169-170. 1339-9357.

APA:
Markuš, M. (1959). SINKOVICSNÉ J. K.: Rákoskeresztúr. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 7(1), 169-170. 1339-9357.