Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Výstavy ľudového staviteľstva v strednej Európe koncom 19.storočia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 20, no. 3
Pavol Stano
Detaily:
Rok, strany: 1972, 418 - 448
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Stano, P. 1972. Výstavy ľudového staviteľstva v strednej Európe koncom 19.storočia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 20, no.3, pp. 418-448. 1339-9357.

APA:
Stano, P. (1972). Výstavy ľudového staviteľstva v strednej Európe koncom 19.storočia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 20(3), 418-448. 1339-9357.