Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Slovenské príslovia, porekadlá a pranostiky v Pivnici (Juhoslávia)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 7, no. 1
Pavol Žihľavský
Detaily:
Rok, strany: 1959, 132 - 138
Jazyk: slo
Typ článku: Materiálie - Archív
Ako citovať:
ISO 690:
Žihľavský, P. 1959. Slovenské príslovia, porekadlá a pranostiky v Pivnici (Juhoslávia). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 7, no.1, pp. 132-138. 1339-9357.

APA:
Žihľavský, P. (1959). Slovenské príslovia, porekadlá a pranostiky v Pivnici (Juhoslávia). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 7(1), 132-138. 1339-9357.