Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hádanky Slovákov v Maďarsku

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 7, no. 1
Rudolf Žatko
Detaily:
Rok, strany: 1959, 129 - 131
Jazyk: slo
Typ článku: Materiálie - Archív
Ako citovať:
ISO 690:
Žatko, R. 1959. Hádanky Slovákov v Maďarsku. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 7, no.1, pp. 129-131. 1339-9357.

APA:
Žatko, R. (1959). Hádanky Slovákov v Maďarsku. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 7(1), 129-131. 1339-9357.