Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ľudové pomenovanie slivák na západnom Slovensku

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 7, no. 1
Jozef Vrla
Detaily:
Rok, strany: 1959, 101 - 104
Jazyk: slo
Typ článku: Materiálie - Archív
Ako citovať:
ISO 690:
Vrla, J. 1959. Ľudové pomenovanie slivák na západnom Slovensku. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 7, no.1, pp. 101-104. 1339-9357.

APA:
Vrla, J. (1959). Ľudové pomenovanie slivák na západnom Slovensku. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 7(1), 101-104. 1339-9357.