Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ďalší exemplár v zbierke pluhov v Krajskom múzeu v Prešove

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 6, no. 6
Ján Koma
Detaily:
Rok, strany: 1958, 641 - 642
Jazyk: slo
Typ článku: Národopisná Muzeológia
Ako citovať:
ISO 690:
Koma, J. 1958. Ďalší exemplár v zbierke pluhov v Krajskom múzeu v Prešove. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 6, no.6, pp. 641-642. 1339-9357.

APA:
Koma, J. (1958). Ďalší exemplár v zbierke pluhov v Krajskom múzeu v Prešove. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 6(6), 641-642. 1339-9357.