Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Prírastky národopisného oddelenia Slovenského múzea v Bratislave za rok 1957

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 6, no. 6
Irena Murgašová
Detaily:
Rok, strany: 1958, 636 - 641
Jazyk: slo
Typ článku: Národopisná Muzeológia
Ako citovať:
ISO 690:
Murgašová, I. 1958. Prírastky národopisného oddelenia Slovenského múzea v Bratislave za rok 1957. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 6, no.6, pp. 636-641. 1339-9357.

APA:
Murgašová, I. (1958). Prírastky národopisného oddelenia Slovenského múzea v Bratislave za rok 1957. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 6(6), 636-641. 1339-9357.