Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Práca Pavla Dobšinského a Augusta Horislava Škultétyho na vydaní „Slovenských povestí“ (1858–1861): (K stému výročiu vydania.)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 6, no. 6
Cyril Kraus
Detaily:
Rok, strany: 1958, 628 - 635
Jazyk: slo
Typ článku: Archív - Materiálie
Ako citovať:
ISO 690:
Kraus, C. 1958. Práca Pavla Dobšinského a Augusta Horislava Škultétyho na vydaní „Slovenských povestí“ (1858–1861): (K stému výročiu vydania.). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 6, no.6, pp. 628-635. 1339-9357.

APA:
Kraus, C. (1958). Práca Pavla Dobšinského a Augusta Horislava Škultétyho na vydaní „Slovenských povestí“ (1858–1861): (K stému výročiu vydania.). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 6(6), 628-635. 1339-9357.