Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bratislava, 3, 1967 a 4, 1969, Periodická ročenka

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no. 1
Ema Kahounová
Detaily:
Rok, strany: 1971, 156 - 159
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Kahounová, E. 1971. Bratislava, 3, 1967 a 4, 1969, Periodická ročenka. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no.1, pp. 156-159. 1339-9357.

APA:
Kahounová, E. (1971). Bratislava, 3, 1967 a 4, 1969, Periodická ročenka. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 19(1), 156-159. 1339-9357.