Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MIROSLAV A. HUSKA: Liptovskí murári: Vplyv liptovských murárov na sociálne a kultúrne obrodenie ľudu Liptova

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no. 1
Ján Hanušin
Detaily:
Rok, strany: 1971, 154 - 156
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Hanušin, J. 1971. MIROSLAV A. HUSKA: Liptovskí murári: Vplyv liptovských murárov na sociálne a kultúrne obrodenie ľudu Liptova. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no.1, pp. 154-156. 1339-9357.

APA:
Hanušin, J. (1971). MIROSLAV A. HUSKA: Liptovskí murári: Vplyv liptovských murárov na sociálne a kultúrne obrodenie ľudu Liptova. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 19(1), 154-156. 1339-9357.