Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Jubileum Školského ústavu umeleckej výroby v Prahe

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no. 1
Jarmila Pátková
Detaily:
Rok, strany: 1971, 152 - 152
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Pátková, J. 1971. Jubileum Školského ústavu umeleckej výroby v Prahe. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no.1, pp. 152-152. 1339-9357.

APA:
Pátková, J. (1971). Jubileum Školského ústavu umeleckej výroby v Prahe. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 19(1), 152-152. 1339-9357.