Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ľudová umelecká výroba na Slovensku: (Vývoj záujmu, výskyt, súčasný stav) 3. časť

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no. 1
Pavol Stano
Detaily:
Rok, strany: 1971, 83 - 147
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Stano, P. 1971. Ľudová umelecká výroba na Slovensku: (Vývoj záujmu, výskyt, súčasný stav) 3. časť. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no.1, pp. 83-147. 1339-9357.

APA:
Stano, P. (1971). Ľudová umelecká výroba na Slovensku: (Vývoj záujmu, výskyt, súčasný stav) 3. časť. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 19(1), 83-147. 1339-9357.