Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Národopisný materiál o živote Židov na Slovensku

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no. 1
Rudolf Bednárik
Detaily:
Rok, strany: 1971, 73 - 78
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály Archív
Ako citovať:
ISO 690:
Bednárik, R. 1971. Národopisný materiál o živote Židov na Slovensku. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no.1, pp. 73-78. 1339-9357.

APA:
Bednárik, R. (1971). Národopisný materiál o živote Židov na Slovensku. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 19(1), 73-78. 1339-9357.