Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Príspevok k typológii ľudových tokární na Slovensku

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no. 1
Ján Okrucký
Detaily:
Rok, strany: 1971, 66 - 72
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály Archív
Ako citovať:
ISO 690:
Okrucký, J. 1971. Príspevok k typológii ľudových tokární na Slovensku. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no.1, pp. 66-72. 1339-9357.

APA:
Okrucký, J. (1971). Príspevok k typológii ľudových tokární na Slovensku. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 19(1), 66-72. 1339-9357.