Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Z najstarších zápisov východoslovenských ľudových piesní

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no. 1
Rudo Brtáň
Detaily:
Rok, strany: 1971, 29 - 42
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Brtáň, R. 1971. Z najstarších zápisov východoslovenských ľudových piesní. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no.1, pp. 29-42. 1339-9357.

APA:
Brtáň, R. (1971). Z najstarších zápisov východoslovenských ľudových piesní. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 19(1), 29-42. 1339-9357.