Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Prehľad národopisných periodík - Etnografia polska: Wrocław-Warszawa-Kraków, r. 12, 1968

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 18, no. 4
Detaily:
Rok, strany: 1970, 670 - 670
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie Referáty