Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Katalóg európskych balád

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 18, no. 4
Mária Kosová
Detaily:
Rok, strany: 1970, 647 - 661
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Kosová, M. 1970. Katalóg európskych balád. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 18, no.4, pp. 647-661. 1339-9357.

APA:
Kosová, M. (1970). Katalóg európskych balád. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 18(4), 647-661. 1339-9357.