Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ján Podolák, Spôsoby chovu hospodárskych zvierat

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 10, no. 4
Ján Mjartan
Detaily:
Rok, strany: 1962, 617 - 621
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Mjartan, J. 1962. Ján Podolák, Spôsoby chovu hospodárskych zvierat. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 10, no.4, pp. 617-621. 1339-9357.

APA:
Mjartan, J. (1962). Ján Podolák, Spôsoby chovu hospodárskych zvierat. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 10(4), 617-621. 1339-9357.