Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Pavel Socháň (1862-1941)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 10, no. 4
Irena Murgašová
Detaily:
Rok, strany: 1962, 513 - 517
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Murgašová, I. 1962. Pavel Socháň (1862-1941). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 10, no.4, pp. 513-517. 1339-9357.

APA:
Murgašová, I. (1962). Pavel Socháň (1862-1941). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 10(4), 513-517. 1339-9357.