Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

SOŇA KOVAČEVIČOVÁ: Ľudový odev v hornom Liptove

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no. 6
Ján Hanušin
Detaily:
Rok, strany: 1956, 626 - 630
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Hanušin, J. 1956. SOŇA KOVAČEVIČOVÁ: Ľudový odev v hornom Liptove. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no.6, pp. 626-630. 1339-9357.

APA:
Hanušin, J. (1956). SOŇA KOVAČEVIČOVÁ: Ľudový odev v hornom Liptove. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 4(6), 626-630. 1339-9357.