Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Nové práce Národopisného ústavu

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no. 6
Ján Podolák
Detaily:
Rok, strany: 1956, 624 - 625
Jazyk: slo
Typ článku: Správy
Ako citovať:
ISO 690:
Podolák, J. 1956. Nové práce Národopisného ústavu. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no.6, pp. 624-625. 1339-9357.

APA:
Podolák, J. (1956). Nové práce Národopisného ústavu. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 4(6), 624-625. 1339-9357.