Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Béla Bártok (K 75. výročiu narodenia)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no. 6
Ladislav Burlas
Detaily:
Rok, strany: 1956, 580 - 596
Jazyk: slo
Typ článku: Články
Ako citovať:
ISO 690:
Burlas, L. 1956. Béla Bártok (K 75. výročiu narodenia). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no.6, pp. 580-596. 1339-9357.

APA:
Burlas, L. (1956). Béla Bártok (K 75. výročiu narodenia). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 4(6), 580-596. 1339-9357.