Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Návštevy zahraničných hostí v Národopisnom ústave SAV roku 1955

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no. 3
Ján Podolák
Detaily:
Rok, strany: 1956, 321 - 324
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Podolák, J. 1956. Návštevy zahraničných hostí v Národopisnom ústave SAV roku 1955. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no.3, pp. 321-324. 1339-9357.

APA:
Podolák, J. (1956). Návštevy zahraničných hostí v Národopisnom ústave SAV roku 1955. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 4(3), 321-324. 1339-9357.